Nasze specjalistyczne rozwiązania są przygotowywane
na miarę dla potrzeb poszczególnych specjalizacji.
MYŚLIMY
O WSZYSTKICH

SZPITALE KLINICZNE

Nasze specjalistyczne rozwiązania są przygotowywane na miarę dla potrzeb poszczególnych specjalizacji. Kładziemy nacisk na strukturyzowaną dokumentacje z ustawioną kontrolą wymaganych pozycji, prowadzenie specjalistycznej dokumentacji i sprawozdawczość do rejestrów wojewódzkich (onkologia, kardiologia, kardiochirurgia).

W tle odbywa się gromadzenie całego szeregu danych, które bez udziału końcowego użytkownika udostępniają informacje do oceny wskaźników jakości opieki, bezpieczeństwa pacjenta i służą do obsługi realizacji wymagań akredytacyjnych.

Na bieżąco prowadzona, strukturyzowana historia choroby może być przystosowana do wszystkich stanowisk pracy, zawiera opis stanu pacjenta, systemów scoringowych, przepisywanie lekarstw i kroplówek. Procesy w systemie maksymalnie eliminują możliwość zamiany lekarstw albo błędnego podania leków.

Nasz NIS udostępnia w formie wyjść statystycznych dokumenty wyjściowe do specjalistycznych opracowań oraz niezbędne informacje służące do efektywnego zarządzania na poziomie średniego i najwyższego kierownictwa. Oprócz statystyk tworzonych bezpośrednio w NIS, można z dużą korzyścią włączyć system menedżerski w celu efektywniejszego zarządzania operatywnego i wykorzystać dalsze usługi do kontroli jakości sprawozdawczości.

„Indywidualne podejście spółki Stapro przy zmianach w użytkowanych systemach informatycznych i ich wzajemnej komunikacji wyraźnie wzmacnia efektywność wsparcia elektronicznych procesów leczenia w naszym specyficznym oddziale.“

— prof. MUDr. Jan ŽALOUDÍK, CSc., dyrektor Instytutu Onkologicznego imienia Masaryka

ŁÓŻKOWE ODDZIAŁY INTENSYWNEJ OPIEKI

Doświadczenie z implementacja i wsparciem ze strony NIS w kilkuset zakładach opieki zdrowotnej udostępnia nam niezbędne doświadczenie w ustawianiu NIS dla różnych typów zakładów z punktu widzenia ich wielkości i założonej specjalizacji. Mamy przygotowane standaryzowane ustawienia, z których wychodzimy przy implementacji i które potem przystosowujemy do potrzeb danego zakładu albo poszczególnych stanowisk pracy.

Nasze portfolio produkt…ów pokrywa kluczowe procesy zakładu opieki zdrowotnej w zakresie troski o pacjenta z dużym naciskiem położonym na zbieranie i efektywne wykorzystywanie wszystkich informacji wprowadzonych przez użytkownika. Pokrywamy wszystkie procesy kliniczne zakładu opieki zdrowotnej łącznie z czynnościami pomocniczymi, zarządzaniem salami operacyjnymi i centralną sterylizacją. Oferujemy kompleksowe rozwiązanie w zakresie logistyki leków i materiałów medycznych z możliwością ewidencji na konkretnego pacjenta. Częścią naszych rozwiązań jest kompleksowe uwzględnienie części zajmującej się wyżywieniem. Nieodłączną częścią projektów jest wprowadzenie systemów menedżerskich efektywnego zarządzania, usług związanych z kontrolą jakości sprawozdawczości i kontrolą efektywnego ustawienia zależności umownych z zakładami ubezpieczeń zdrowotnych.

„Największą korzyścią wynikającą z wprowadzenia elektronicznego podawania leków z automatycznym odpisywaniem leków z magazynu klinicznego jest bezpieczeństwa pacjenta. Wprowadzony proces w pełni respektuje akredytacyjne standardy, ogranicza możliwość błędu przy podaniu leku, uniemożliwia pielęgniarce zamianę leku i zapewnia właściwą porę jego aplikacji. Elektronicznie sterowane podawanie medykamentów jest niezawodnym narzędziem, które umożliwia dokładne i jednoznaczne prowadzenie dokumentacji medycznej. Ponadto umożliwia nam obserwowanie kosztów leczenia pacjenta.“

HOLDINGI MEDYCZNE I SIECI

Celem rozwiązania dla organizatorów i sieci zakładów opieki zdrowotnej jest przede wszystkim zmniejszenie całkowitych kosztów posiadania, poprawy jakości i dostępności informacji z wyjściem na przeciw potrzebom zakładów opieki zdrowotnej, co zapewniamy z wykorzystaniem naszych produktów z grupy FONS.

 

Zaletą tych rozwiązań jest wysoki stopień konsolidacji środków i centralizacja zarządzania z możliwością kolejnej albo natychmiastowej centralizacji informacji ze sterowanym dostępem do danych, zgodnie z ustawionymi prawami dostępu, odpowiadającymi potrzebom świadczenia opieki zdrowotnej oraz warunkom legislacyjnym i zasadom bezpieczeństwa.

Bardzo ważną strefą są rozwiązania menedżerskiego systemu efektywnego zarządzania i operatywnego porównywania oraz usługi związane z kontrolą jakości sprawozdawczości i kontrolą efektywnego ustawienia związków umownych z zakładami ubezpieczeń zdrowotnych.

Przetwarzanie sprawozdawczości dla zakładów ubezpieczeń jest możliwe centralnie albo niezależnie dla poszczególnych zakładów opieki zdrowotnej. Wspólnie mogą być wykorzystywane podstawowe tablice danych, co upraszcza porównywanie efektywności poszczególnych szpitali albo oddziałów na wyższych poziomach.

„Wprowadzenie nowego elektronicznego zamawiania materiału, połączonego bezpośrednio z systemem ekonomicznym i menedżerskim było moim celem już od jakiegoś czasu. Z wyniku jestem maksymalnie zadowolony. Mamy możliwość zarządzania końcowymi kosztami, a nie tylko możliwość ich wykazywania po zakończeniu miesiąca.“

— Ing. František Lešundák, Prezes Zarządu szpitala w Klatové

AMBULATORIA

Dla ambulatoriów oferujemy NIS, który dzięki swoim ustawieniom jest przygotowany do pracy w ambulatoriach. Duży nacisk jest położony na ergonomię pracy – lekarz widzi przy zapisywaniu wyników badania pacjenta wszystko, co potrzeba, na jednym ekranie (zapisy z poprzednich badań, wyniki z laboratorium, RTG, od lekarzy specjalistów, recepty, skierowania, zlecone diagnozy), do uproszczenia pracy może skorzystać z kopiowanie, automatycznego generowania czynności. System udostępnia również aktualne informacje o przepisanych lekach, zgłasza ich możliwe interakcje, ostrzega o alergiach.

Ustawienie struktury zakładu odpowiada rzeczywistemu podziałowi organizacyjnemu – poczekalnie mogą służyć dla jednego lun więcej ambulatoriów. Można przejrzyście widzieć pacjentów zgłoszonych, pacjentów oczekujących na badanie, pacjentów po zbadaniu, wymagania dotyczące konsyliów. Można również utworzyć system przywoływania.

Ważną częścią systemu jest kompleksowy system wzywania, który umożliwia proste i przejrzyste kierowanie pacjenta na wymagane badanie. Można pracować ze skierowaniami pacjentów albo zewnętrznych lekarzy przez Internet.

„Dzięki platformie roboczej przystosowanej do potrzeb każdego użytkownika mamy niezbędne i przejrzyste informacje dotyczące pacjenta natychmiast do dyspozycji. Zastosowanie technologii przejrzystego klienta i umieszczenie aplikacji w chmurze firmy dostawczej nie musi być przez nas rozwiązywane techniką serwerową, z jej zarządzaniem albo rezerwowaniem danych. Z nowym NISem i jego nowoczesnymi technologiami otworzyliśmy drogę do ambulatorium bez papierowej dokumentacji.“

— MUDr. Karel Dvorník pełnomocnik spółki Doradus, s.r.o. Jihlava

LABORATORIA

Jesteśmy dostawcą dla wszystkich typów laboratoriów. FONS Openlims obsługuje specyficzne procesy robocze w specjalizacjach: biochemia, hematologia, immunologia, serologia, parazytologia, mykologia, wirusologia, cytologia, genetyka, cytogenetyka, bakteriologia, transfuzjologia, a nieodłączną częścią systemu jest zintegrowany magazyn laboratoryjny do prowadzenia ewidencji chemikaliów i materiału eksploatacyjnego.

Jeden system bardzo łatwo i efektywnie rozwiązuje konsolidację laboratoriów łącznie z obsługa i powiązaniem w ramach dużych komercyjnych sieci laboratoryjnych. Rutynowo obsługujemy szerokie możliwości elektronicznej komunikacji z lekarzami i pacjentami, łącznie z elektronicznym zamawianiem i pobieraniem, tworzeniem zleceń, przypominaniem/ostrzeganiem za pomocą SMS i innymi formami komunikacji.

FONS Openlims jest rutynowo aplikowany od małych i średnich laboratoriów aż po skonsolidowane stanowiska pracy szpitali klinicznych. System można łatwo przystosować do specyficznych warunków laboratorium. Użytkownik może mieć zmieniony widok formularzy wejściowych oraz wyjściowych zestawów służących do druku i statystyk. System jest powiązany z menedżerską nadbudową FONS Reports udostępniającą narzędzia do efektywnego zarządzania jednym laboratorium albo całą siecią laboratoriów.

„Instalacja FONS Openlims w naszym laboratorium zapewniła nasze pełne zadowolenie, zaangażowanie upoważnionych pracowników firmy Stapro przy uruchamianiu programu i rozwiązywaniu problemów było bardzo duże, a współpraca utrzymuje sie stale na dobrym poziomie. Wprowadzenie FONS Openlims w naszym laboratorium nie prowadziło do przyspieszenia pracy, ale raczej do poprawienia jakości pracy. Program umożliwia nam ewidencjonowanie informacji wymaganych przy badaniu akredytacyjnym.“

— MUDr. Vladimír Fibiger, kierownik Oddziału Mikrobiologii Klinicznej, szpitala i polikliniki Česká Lípa

CO DALEJ?

Nie odpowiada Państwu podział według typu segmentów?
Zdecydować można również na podstawie typu Rozwiązania.

ALBO