Deklaracja dostępu

Niniejsze strony internetowe zostały zaprojektowane z naciskiem na maksymalną dostępność treści i funkcjonalności dla wszystkich użytkowników Internetu. Kod źródłowy strony został wytworzony wg standardu HTML5 a wizualne formatowanie rozwiązano za pomocą kaskadowych arkuszy stylów (CSS2 i CSS3).

Przy projektowaniu stron zostały uwzględnione zasady dostępności zgodnie z metodyką WCAG 1.0 oraz zasad projektu Zjednoczonej Organizacji Słabo Widzących i Niewidomych – Blind Friendly Web. Wszystkie witryny można dowolnie zwiększać lub zmniejszać za pomocą standardowych narzędzi wyszukiwarki.

Na nowoczesnych przeglądarkach (Internet Explorer 9, Firefox 5, Chrome 14, Safari 5, Opera 6 i wyższych) wspierany jest responsywny design. Zawartość witryny internetowej automatycznie dostosowuje się do aktualnej szerokości okna przeglądarki.


Skróty klawiszowe

Podczas nawigacji pomiędzy ważnymi stronami internetowymi można korzystać z następujących skrótów klawiszowych.

 • Klawisze modyfikujące + 0 – Deklaracja dostępu
 • Klawisze modyfikujące + 1 – Wstęp
 • Klawisze modyfikujące + 2 – Kontakt
 • Klawisze modyfikujące + 3 – Mapa stron

Klawisze modyfikujące różnią się w zależności od zastosowanej przeglądarki.

Internet Explorer dla Windows

 • Naciśnij lewy Alt + Shift +  odpowiedni numer
 • Dla klawisza numeru skorzystaj z górnego rzędu na klawiaturze
 • Następnie potwierdź klawiszem Enter

Chrome a Firefox dla Windows

 • Naciśnij lewy Alt + Shift +  odpowiedni numer
 • Dla klawisza numeru skorzystaj z górnego rzędu na klawiaturze

Opera dla Windows i Mac OS X

 • Naciśnij lewy Shift + Esc i następnie naciśnij odpowiedni numer
 • Dla klawisza numeru skorzystaj z bloku numerycznego na prawo na klawiaturze

Safari, Chrome i Firefox dla Mac OS X

 • Naciśnij Ctrl + Alt + odpowiedni numer
 • Dla klawisza numeru skorzystaj z bloku numerycznego na prawo na klawiaturze

Kontakt z webmasterem

Jeżeli na niniejszych stronach znajdziecie coś, co Państwa zdaniem nie odpowiada wymaganiom dostępu, proszę nas poinformować. Podejmiemy kroki w celu usunięcia tych niedogodności.