Łatwo zastępuje wymianę informacji papierowych
skuteczną, przyjazną i systemową komunikacją
elektroniczną użytkownika.

FONS Integration

FONS Integration obejmuje sferę rozwiązań integracyjnych i komunikacyjnych oraz produktów do integracji różnych systemów do kompleksowych rozwiązań wymiany i udostępniania informacji zarówno w ramach zakładu opieki zdrowotnej, jak i nawzajem pomiędzy instytucjami świadczącymi tę opiekę. Integracją umożliwia natychmiastowy dostęp do informacji tam, gdzie są potrzebne, eliminuje dublowanie przygotowywania danych, zmniejsza poziom błędów. Rozwija autoryzowane i zabezpieczone wykorzystywanie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej.

+40 %

zwiększenie wydajności apteki

+5 %

zwiększenie limitów przepisywanych recept

-80 %

kosztów przekazywania dokumentacji zdrowotnej

System zapisów internetowych

Jest to internetowa usługa rezerwacji do zamawiania usług opieki medycznej w systemie on-line przez Internet. Umożliwia pacjentom albo członkom ich rodzin, podobnie jak i ich lekarzom zaplanowanie i zamówienie przez Internet niezbędnych badań bezpośrednio w zakładach opieki zdrowotnej włączonych do systemu rezerwacji. System rezerwacji może być użytkowany, jako usługa w ramach województwa albo sieci zakładów opieki medycznej.

Zamawianie on-line

Jest usługą rezerwacji internetowej do zamawiania on-line czynności lekarskich przez Internet. Umożliwia pacjentom albo członkom ich rodzin podobnie, jako ich lekarzom prowadzącym zaplanowanie i zamówienie przez Internet niezbędnych badań bezpośrednio w zakładach opieki zdrowotnej włączonych do systemu rezerwacji. System rezerwacji może być użytkowany, jako usługa również w ramach województwa albo sieci zakładów opieki zdrowotnej. FONS Integration Produktový list - FONS Integration Webdiář

MISE

Tworzy bardzo bezpieczne środowisko komunikacyjne do transmitowania wiadomości w dowolnym formacie (najczęściej w standardzie danych DASTA) między podłączonymi uczestnikami (świadczącymi usługi zdrowotne – PZS). Ta transmisja spełnia wymagania legislacyjne Republiki Czeskiej związane z poufnymi danymi. Usługa ma szerokie zastosowanie przy przekazywaniu zleceń laboratoryjnych i wyników, wyników prześwietleń, diagnoz lekarskich, itp. pomiędzy zakładami opieki zdrowotnej. MISE zapewnia transmisję zaszyfrowanych wiadomości na bazie standardowych protokołów do komunikacji elektronicznej.

Wojewódzkie Centrum Komunikacji

Są to usługi on-line umożliwiające bezpieczny i auditowany wgląd do informacji z podłączonych zakładów opieki zdrowotnej albo firm zapewniających doręczanie wiadomości pomiędzy nadawcą i odbiorcą. W przypadkach, kiedy odbiorca może nie być podłączony on-line, świadczone są też usługi asynchronicznej wymiany danych.

Transmisja

Jest przeznaczona do wymiany informacji on-line między Pogotowiem Ratunkowym, a innymi zakładami opieki zdrowotnej podłączonymi do systemu za pośrednictwem adapterów komunikacyjnych (węzłów). Umożliwia zbiorczy i szybki wgląd on-line do szybko zebranych informacji o stanie zdrowia pacjenta przy interwencji w terenie, wgląd do zapisów medycznych i elektroniczne przekazanie protokołu z wyjazdu do zakładu opieki zdrowotnej.

CO DALEJ?

Nie wiecie, który typ albo produkt nadaje się specjalnie dla Państwa?
Decyzje można podjąć również na podstawie konkretnego Segmentu lub typu Rozwiązania.

ALBO