Ze względu na szerokie portfolio naszych
produktów, dla zapewnienia ich lepszej
przejrzystości, wprowadziliśmy nową
rodzinę produktów FONS.

TYPY 
PRODUKTÓW FONS

FONS

Aktualnie zakłady opieki zdrowotnej stają przed zadaniami, które wywołują w większym stopniu potrzebę menedżerskiego decydowania, dokładniejszych danych wejściowych i większego poziomu bezpieczeństwa pacjentów. Ze względu na szerokie portfolio naszych produktów i dla lepszej ich przejrzystości wprowadziliśmy nową rodzinę produktów FONS, dla których gwarantujemy długotrwałe wsparcie i rozwój. Po wprowadzeniu funkcji nowej generacji, interfejsów albo kontroli, aktualnie używane systemy będą przygotowane do rozszerzenia o wymagane moduły i funkcje, i to bez konieczności wymiany całych systemów. To rozszerzenie jest oszczędne nie tylko finansowo, ale nie wymaga też odstawienia systemu, które mogłoby zagrażać bezpieczeństwu pacjentów, nie wymaga przenoszenia danych i ma niższe wymagania związane z przeszkoleniem użytkowników systemu.


Najnowocześniejszy kliniczny system informatyczny na rynku środkowoeuropejskim zapewniający całkowicie bezpapierowy obieg dokumentacji w służbie zdrowia. Ponadczasowa koncepcja interfejsu użytkownika z wykorzystaniem najnowszych dostępnych technologii zapewnia dużą intuicyjność i prostotę sterowania dla wszystkich użytkowników.
Kompleksowa obsługa procesów medycznych ze zintegrowanymi mechanizmami mierzenia jakości i efektywności opieki.

Najwyższy stopień konfigurowalności przez użytkownika przy zachowaniu prostoty dostępu do prowadzenia dokumentacji pacjenta.

FONS Enterprise


Chodzi o nowoczesny laboratoryjny system informatyczny sprawdzony na setkach stanowisk pracy w wielu krajach Środkowej i Wschodniej Europy. Jest on przeznaczony do wszystkich typów laboratoriów. Wspiera specyficzne procesy działania w następujących specjalizacjach: biochemia, hematologia, immunologia, serologia, parazytologia, mykologia, wirusologia, cytologia, genetyka, cytogenetyka, bakteriologia, transfuzjologia. Częścią jest też zintegrowany magazyn laboratoryjny do ewidencjonowania chemikaliów i materiału eksploatacyjnego.

FONS Openlims


Jest zestawem produktów i narzędzi do konfiguracyjnego tworzenia skomplikowanych strukturowanych formularzy z definicji workflow o złożonej logice. Elektroniczny sposób sprawozdawczości do całego szeregu rejestrów krajowych oraz branżowych.
Kompleksowe rozwiązanie definicji kontroli i workflow dla wprowadzanych danych.
Poszczególne produkty FONS Flexi są w większości przypadków rozwiązywane wariantowo dla poszczególnych systemów klinicznych FONS Enterprise, FONS Akord i innych.

FONS Flexi


W prosty sposób zastępuje i wymienia papierową informacje na efektywniejszą dla użytkownika, systemowa i przyjazną komunikację elektroniczną. Oszczędza czas, pieniądze i papier. Integracja procesów w służbie zdrowia rozszerza potencjał istniejących systemów i przynosi zasadnicze zmiany jakościowe przy świadczeniu opieki zdrowotnej.
Rozwija autoryzowane i zabezpieczone wykorzystywanie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej.

FONS Integration


FONS Reports stanowi integracyjne narzędzie do pobierania i przetwarzania danych z różnych systemów roboczych. Umożliwia określanie i obserwowanie on-line wartości wskaźników, które zapewniają realizację celów zakładu i jego poszczególnych oddziałów. Udostępnia oddzielne interfejsy do prostego obserwowania wskaźników kontrolnych.
Oferuje dedykowany, kompleksowy interfejs użytkownika do kontroli przyczyn problemów i zależności w zapisanych danych dzięki temu, że umożliwia rozkład do poziomu elementarnych danych.

FONS Reports

NIE MACIE PEWNOŚCI?

Nie wiecie, który typ albo rodzaj produktu jest przygotowany specjalnie dla Was?
Zdecydować można też na podstawie konkretneg Segmentu albo typu Rozwiązania.

ALBO