FONS Flexi jest to zestaw produktów i narzędzi
do konfiguracyjnego tworzenia skomplikowanych,
strukturyzowanych formularzy z definicją
workflow i złożoną logiką.

FONS Flexi

FONS Flexi jest to zestaw produktów i narzędzi do konfiguracyjnego tworzenia skomplikowanych, strukturyzowanych formularzy z definicją workflow i złożoną logiką, umożliwiający ustawienie parametrów kontroli i walidacji. Oprócz formularzy do wprowadzania danych umożliwia definiowanie wyjść statystycznych i eksport danych zgodnie ze zdefiniowanym interfejsem danych, co umożliwia włączenie do różnych krajowych albo specjalistycznych rejestrów.

-25 %

zmniejszenie czasu na sprawozdawczość do rejestrów

-5 %

kosztów preparatów transfuzyjnych

+25 %

więcej zbadanych pacjentów w ambulatoriach

Dokumentacja z badania pacjenta

Rejestry kardiologiczne

Ewidencja przypadków onkologicznych

Szpitalne infekcje

System wywoływania dla poczekalni

Efektywna terapia transfuzyjna

Zgody informacyjne

Niekorzystne zdarzenia

Niekorzystne zdarzenia niezwiązane z pacjentem

CO DALEJ?

Nie wiecie, który typ albo produkt nadaje się specjalnie dla Państwa?
Decyzje można podjąć również na podstawie konkretnego Segmentu lub typu Rozwiązania.

ALBO