Ze względu na szerokie portfolio naszych
produktów, dla zapewnienia ich lepszej
przejrzystości, wprowadziliśmy nową
rodzinę produktów FONS.

TYPY 
PRODUKTÓW FONS

SYSTEMY KLINICZNE

Nasze systemy pokrywają użytkowanie klinicznych i specjalistycznych stanowisk pracy za pomocą szeregu połączonych ze sobą modułów umożliwiających prowadzenie dokumentacji medycznej i wykonywane całego szeregu czynności roboczych. Produkty zapewniają wprowadzenie niezbędnych danych administracyjnych, sporządzanie wykazów i danych statystycznych, wspierają pracę lekarzy i personelu przy dokumentowaniu stanu zdrowia pacjenta.

Kluczową zmianą w pojęciu systemu informatycznego jest przejście od systemu ewidencjonowania do systemu procesowego. W odróżnieniu od systemów ewidencyjnych, gdzie wykorzystanie danych jest z góry założone w zależności od stałej definicji struktury danych, możemy tu konfigurować zakres ewidencjonowanych danych według potrzeb kierownictwa szpitala tak, aby były do dyspozycji wszystkie niezbędne wskaźniku i charakterystyki. Dla maksymalnego otwarcia w kierunku innych systemów i integracji w ramach większego układu informatycznego system udostępnia ogólne usługi, które zapewnia z wykorzystaniem międzynarodowych (na przykład HL7) i lokalnych (DS4) standardów wymiany danych przez integrację w większy system (rozwiązania sieciowe i regionalne). Dla użytkowników ich prostota przejawi się w zachowaniu wszystkich ważnych funkcji aktualnych systemów z tym, że praca użytkowników z tym samym zestawem funkcji i danych wyraźnie się uprości. System zawiera funkcjonalności, które umożliwiają prowadzenie dokumentacji medycznej w formie bezpapierowej zgodnie z obowiązującą legislatywą.

20 %

kosztów użytkowania na salach operacyjnych

- 15

wzrost sprawozdawanych czynności

15 %

kosztów na leki i ewidencję SZM on-line

SYSTEMY MENEDŻERSKIE

System menedżerski jest nadbudową systemów klinicznych, ekonomicznych, personalnych i innych systemów informatycznych użytkowanych w ramach zakładów opieki zdrowotnej. Umożliwia konsolidację danych do wykonywania analiz zapewniających globalny wgląd do wydajności i efektywności zakładu opieki zdrowotnej.

Zarządzania zakładem opieki medycznej albo ich siecią nie można sobie wyobrazić bez kompleksowego zestawu menedżerskich narzędzi do monitoringu kluczowych parametrów efektywności zakładu. Zapewniamy nie tylko wskaźniki o charakterze ekonomiczno-użytkowym, ale i szereg innych wskaźników klinicznych do kontroli i porównywania jakości i bezpieczeństwa świadczonej opieki zdrowotnej. Udostępniamy różne interfejsy użytkownika do interpretacji danych z bazy danych do zbiorczych informacji z wybranych raportów dla top menedżmentu i pracowników kierownictwa kliniki po analityczne interfejsy do szczegółowej analizy przyczyn zmian kluczowych monitorowanych parametrów. Do każdej rozwiązanej strefy są w FONS Reports przygotowane zestawy standardowych pytań, które wynikają z doświadczeń twórców i konsultantów produktu, a także z najlepszej praktyki wykorzystywanej w partnerskich szpitalach.

75 %

zmniejszenie potrąceń regulacyjnych

100 %

bieżąca kontrola obserwowanych wskaźników

10 %

oszczędność nakładów na lekarstwa

SYSTEMY LABORATORYJNE

System laboratoryjny wspiera specyficzne procesy robocze w specjalizacjach: biochemia, hematologia, immunologia, serologia, parazytologia, mykologia, wirusologia, cytologia, genetyka, cytogenetyka, bakteriologia, transfuzjologia, a nieodłączną częścią systemu jest też zintegrowany magazyn laboratoryjny do ewidencjonowania chemikaliów i materiału eksploatacyjnego.

System poprawia jakość ważnych medycznie wyjść przez wykorzystanie szerokiego wsparcia lekarskiej kontroli wyników z automatyczna obserwacja ich powiązań. Nasze produkty zapewniają zasadnicze zwiększenie efektywności zespołu laboratoryjnego, które osiąga się przez wspieranie współpracy lokalnie odrębnych laboratoriów z możliwością tworzenia z nich logicznych zespołów z jednakowymi wyjściami, zgodnym poziomem kontroli wewnętrznej (lekarskiej i chemicznej). Dysponujemy najszerszym wsparciem dla integracji z laboratoryjnymi technologiami na rynku. System dysponuje doskonałą kontrolą kosztów i pełną automatyzacją przygotowania wyjść dotyczących opieki dla wszystkich typów płatników. Poparcie dla akredytacji laboratorium odbywa się przez ustawienia procesów i wyjść dokumentacyjnych bezpośrednio w systemie informatycznym. Dostępność ważnych modułów roboczych przez Internet dla klientów laboratorium umożliwia zamawianie analiz laboratoryjnych i przeglądanie wyników. System umożliwia maksymalną elektronizację i bezpapierową eksploatację zgodnie z legislatywą i w ten sposób znacząco obniża pozostałe koszty eksploatacyjne.

70 %

skrócenie czasu niezbędnego do przyjęcia zlecenia

30 %

kosztów użytkowania technologii IT w sieciach laboratoriów

10 %

kosztów na technologie laboratoryjne

CO DALEJ?

Nie odpowiada Państwu podział według typu rozwiązania?
Zdecydować można również na podstawie konkretnego Segmentu.

ALBO