Udostępnia zbiorcze i szczegółowe zestawy menedżerskie
niezbędne do zarządzania i kontrolowania pracy
poszczególnych odcinków zakładu opieki zdrowotnej.

FONS Reports

FONS Reports udostępnia zbiorcze i szczegółowe zestawy menedżerskie niezbędne do zarządzania i kontrolowania pracy poszczególnych odcinków zakładu opieki zdrowotnej. Częścią produktu jest dedykowany interfejs dla menedżmentu przeznaczony do obserwowania kluczowych wskaźników kontrolnych. Drugi kompleksowy interfejs użytkownika doskonale nadaje się do wykrywania przyczyn i zależności przede wszystkim dzięki temu, że umożliwia analizę aż do poziomu podstawowych danych i ustawienie własnych filtrów i limitów.

FONS Reports Karta produktu – FONS Reports

+15 %

zwiększenie płatności od zakładów ubezpieczeń

-75 %

zmniejszenie potrąceń regulacyjny

+10 %

zwiększenie efektywności świadczonej opieki

CO DALEJ?

Nie wiecie, który typ albo produkt nadaje się specjalnie dla Państwa?
Decyzje można podjąć również na podstawie konkretnego Segmentu lub typu Rozwiązania.

ALBO