Ochrona danych osobowych

Podczas wypełniania formularza kontaktowego na stronach internetowych www.staprocz.pl użytkownik stron przekazuje swoje dane osobowe zgodnie z postanowieniami § 4 ustawy nr 101/2000 Dz. U. Republiki Czeskiej, o ochronie danych osobowych.


Gromadzone informacje i ich wykorzystywanie

STAPRO s.r.o. (zwana dalej „operatorem”) jest świadoma poufności tych danych osobowych, a informacje dotyczące użytkownika przechowuje zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Republiki Czeskiej, szczególnie z ustawą o ochronie danych osobowych nr 101/2000 Dz. U. Republiki Czeskiej, w brzmieniu późniejszych aneksów i przepisów.

Operator wykorzystuje wszystkie dane uzyskane od użytkowników wyłącznie do swoich potrzeb wewnętrznych. Nigdy danych osobowych nie sprzedaje, nie przenosi i nie ujawnia stronom trzecim. Bez wyraźnej zgody użytkownika postępuje z jego danymi osobowymi tylko i wyłącznie w zakresie dozwolonym przez przepisy o ochronie danych osobowych.