Nasz wkład do Ośrodka Wczesnej Opieki Zdrowotnej

Spółka STAPRO również w tym roku wniosła swój wkład do Ośrodka Wczesnej Opieki Zdrowotnej, który dzięki naszej dotacji będzie mógł zakupić nowy samochód, który będzie wykorzystywany na przykład dla celów kulturalnych, sportowych i leczniczych oraz przedsięwzięć rehabilitacyjnych dla dzieci.